Gebruik milieupark weer duurder

In de begroting 2019 en 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas is er door een aanpassing sprake van een flinke verhoging van de kosten voor de deelnemende Gemeenten. Door de aanpassing van de begroting 2019 en 2020 en de verhoging van de tarieven vanaf 1 juli 2020 wordt wederom een sluitende begroting 2019 en 2020 verkregen.

Inwoners kind van de rekening
De gemeenteraadsleden waren daar niet over te spreken omdat er altijd weer een verhoging aan de orde is. De inwoners zijn het kind van de rekening omdat de afvalverwerking kostendekkend moet plaatsvinden, dat wil zeggen dat de inwoners van de aangesloten gemeenten het met zijn allen betalen. Het College betoogde dat zij er niets aan kunnen doen omdat de Gemeenschappelijke regeling voor de milieuparken samen met andere gemeenten wordt geregeld.

Gevolg meer afval in de natuur
Een van de opmerkingen uit de gemeenteraad was: ”als het zo duur wordt gaan nog meer mensen het afval in de natuur dumpen, wanneer neemt het Rijk de juiste maatregelen om afvalberg in te dammen en er zijn toch zeker verbeterde methoden om het afval effectiever en met minder kosten te verwerken.”

Verhoging prijs restafvalzak
Wethouder Sanders beloofde alles in het werk te stellen om een einde te maken aan deze voortdurende prijsverhogingen. In het najaar verwacht hij voorstellen ter verbetering van de afvalverwerking waardoor prijsverhogingen minder nodig zijn.

Grote tegenzin
Bert Ummels van Lokaal DNA vond het overigens wel vreemd en niet goed dat de restafvalzak met 30 cent omhoog is gegaan. Hier is de Gemeente Meerssen wel direct verantwoordelijk voor. De gemeenteraad bleek met grote tegenzin de verhoging te aanvaarden.

Lees vorig bericht

Meer Actueel 24-05-2020: Kerken in zwaar weer, Commotie om Corona-analyse & milieuparken worden duurder

Lees volgend bericht

Damesvoetbal bij SV Meerssen