Leukderbeekvoetpad: geen asfalt in de natuur

Dit besloot de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. De aanleiding was het voorstel over het herstel Leukderbeekvoetpad en Actieplan Vuursalamander.

Grasbetontegels
Het voorstel leverde een uitgebreide reactie op van Agnes Jonkhout van het CDA en diende aansluitend een motie in. Het daaropvolgend debat ging vooral over de wijze waarop de waterregeling zou moeten plaatsvinden in dit heuvelachtig gebied en of er met asfalt of grasbetontegels gewerkt moest worden. In ieder geval werd duidelijk dat een kwalitatieve verbetering van het voorstel van het College minstens 40.000 euro meerkosten zou betekenen. Vervolgens ontstond er een debat over asfalt contra grasbetontegels waarbij Roger Thijssen van Focus, vanuit zijn beroep specialisme, een heldere uiteenzetting gaf.

Inbreng burgers bij plan betrekken
Wethouder Sanders betoogde dat hij graag de tijd zou krijgen om samen met experts de verschillende gebieden na wil gaan om te kijken wat het beste zou zijn, temeer ook omdat hij ook graag nog de participatie van de burgers in dit dossier wil betrekken.

Algemene reserve
KIJK!!! diende een nieuw motie in met de keuze voor of tegen asfalt, waarbij bleek dat niemand asfalt zou willen in de natuur. Uiteindelijk wordt de motie van Jonkhout van het CDA aangenomen. Dit betekent dat het plan verbetering behoeft en dat de extra kosten via de ” algemene reserve “verrekend worden.

Lees vorig bericht

Speeltuin St. Joseph opent 1 juni de poorten

Lees volgend bericht

Voetbalclinic voor meisjes bij VV Bunde