Groen licht voor vergroting en aanleg nieuwe regenwaterbuffers

Foto Waterschap Limburg: te vergroten buffer Watervalderbeek bij de Visweg