Gemeente Meerssen opnieuw in zwaar weer: hogere ozb of herindeling

De gemeente staat opnieuw voor een zeer zware klus om haar financiën in orde te krijgen. Er dreigt een tekort van meer dan een miljoen. Het lijkt erop dat, volgens het college van burgemeester en wethouders, er nog maar twee mogelijkheden zijn. Een daarvan is om de ozb nogmaals te verhogen of voor herindelen te kiezen. De tekorten zijn volgens de gemeente ontstaan door “het ruimere budget dat noodzakelijk is voor het sociaal domein.”.

Tekort
Deze week bleek dat er vanaf 2022 een tekort dreigt van meer dan een miljoen. In 2021 blijft de gemeente nog onder het tekort van een miljoen met een tekort van 687.000 euro. Oplossingen om de tekorten te minimaliseren zijn er niet meer. In het verleden zijn deze al ingezet inclusief de algemene reserves. De ozb blijft dan de enige manier om er iets aan te doen. Ophoging hiervan heeft enkele jaren geleden ook al plaatsgevonden.

Herindeling
Als wederom ophoging van de ozb geen optie is, blijft alleen herindeling volgens het college nog mogelijk. De meest logische keuze is dan opgaan in de gemeente Maastricht. Het proces van een regiegemeente met Maastricht loopt al. Gezien de huidige ontwikkelingen zal dit proces dan stopgezet moeten worden. Maastricht is hiervan al op de hoogte gebracht.

OZB
Het enige alternatief om een herindeling te voorkomen is de onroerendezaakbelasting ophogen met 20%. In het vorige college werd deze al eens verhoogd met 36% waardoor Meerssen nu bovenaan staat in de top 3 van Limburgse gemeenten met de hoogste ozb.

Bezuinigen op niet wettelijke taken
Toch bestaat er ook nog een mogelijkheid om te bezuinigen op de niet-wettelijke taken van de gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan het het subsidiëren van bepaalde voorzieningen zoals de openbare bibliotheek, de lokale omroep, huiskamerprojecten zoals De Ketel. Ook het subsidiëren van verengingen , stichtingen en maatschappelijke organisatie kan op bezuinigd worden.

Maatschappelijke onrust
Het college van burgemeester en wethouders geeft hierbij wel aan “In de afgelopen jaren is er al op diverse niet-wettelijke taken bezuinigd, met de nodige maatschappelijke onrust. Bezuinigingen op deze niet-wettelijke taken zijn toegestaan en dus mogelijk, maar dan is wel de vraag aan de orde wat de consequenties voor de lokale samenleving zijn van dergelijke bezuinigingen, zeker als die fors zijn”.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft uiteindelijk de eindbeslissing. Dit gaat gebeuren tijdens de begrotingsvergadering in november 2020. In juli staat de regiegemeente op de agenda van de gemeenteraad.

Bekijk het hele interview met wethouder Gulikers in de MeerVandaag app. Nog niet gedownload? download hem hier.

Lees vorig bericht

Huize Beukeloord versoepelt de regels

Lees volgend bericht

Achtervolging na diefstal motorfiets in Ulestraten