NU LIVE: vervolg raadsvergadering

Gisteravond heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. De vergadering sloot omstreeks 23.20 uur. Het vervolg van deze raadsvergadering vindt vanavond donderdag 18 juni plaats. Aanvang 19 uur. 

Klik hier om de raadsvergadering live te kijken.

Agendapunten
1 Opening en mededelingen
Open/Sluit

2 Vaststelling van de concept-agenda

3 Vaststelling van de concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19-05-2020/20-05-2020

4 Lijst ingekomen stukken raad datumversie 29-05-2020

5 Concept-Raadsvoorstel Vaststellen nieuwe algemene plaatselijke verordening 2020

6 Concept-Raadsvoorstel Begroting 2021 GGD ZL en wijziging gemeenschappelijk regeling

7 Concept-raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht in het kader van de mogelijke invoering van een regieorganisatie

8 Concept-Raadsvoorstel betreffende Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020

9 Concept-Raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen

10 Concept-raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas – ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019

11 Concept-raadsvoorstel Vaststelling visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

12 Moties vreemd aan de orde van de dag

Lees vorig bericht

Kunstenares Monique Lipsch in nieuwe aflevering Kunstzinnig Meerssen

Lees volgend bericht

Slechte financiële situatie gemeente beheerst regiegemeente debat