Slechte financiële situatie gemeente beheerst regiegemeente debat

De slechte financiële situatie van de gemeente Meerssen wierp zijn schaduw al vooruit tijdens het nemen van een besluit over de volgende stap naar een regiegemeente met Maastricht. Het concept voorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht was het belangrijkste agendapunt in de raadsvergadering van woensdag 17 juni 2020. In de overeenkomst staan de uitgangspunten over deze samenwerking.

Pittig debat
Het had een ordelijk debat kunnen worden tussen de voor- en tegenstanders. De coalitiepartijen BRUG-M,KIJK!!! ,CDA en het Origineel tegenover de oppositie Lokaal DNA en Focus. Bij het bepalen van de agenda ging het al mis want BRUG-M wenste dit voorstel van de agenda te schrappen vanwege het feit dat de pas verschenen Kadernota een doorkijk had gegeven naar de meerjarenbegroting 2020-2023 met zeer grote tekorten, in 2022 ongeveer een miljoen. De Kadernota fungeerde als een wig tussen het bespreken van het convenant en de schrik over hoe het verder moest met de negatieve financiële vooruitzichten.

Te duur
Jack Arntz van BRUG-M betoogde dat deze regieconstructie te duur zou worden en Meerssen niet zelfstandig kan blijven. Verder meende hij dat een herindeling met Maastricht de enige mogelijkheid is. Bjorn Molling van lokaal DNA reageerde met een aantal vragen over het convenant maar was van oordeel dat de huidige coalitie niet had mogen bezuinigen op de ambtenaren. “Bovendien had de coalitie geen plan B”.  indien de samenwerking met Maastricht toch niet door zou gaan.

Andere gemeenten
De oppositie had al eerder gewild dat er nader overleg met andere Gemeenten dan Maastricht gevoerd had kunnen worden en de burgers meer inspraak hadden moeten krijgen via een referendum waardoor de mening van de burger meegenomen kon worden in de besluiten van de Raad. Zowel KIJK!!! Als het CDA wensten het convenant los te zien van een latere discussie over de Kadernota. Focus volgde het standpunt van het lokaal DNA.

Nipte meerderheid
Uiteindelijk is het Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht met de kleins mogelijke meerderheid van een stem aangenomen. BRUG-M en FOCUS stemde tegen en de fractie Lokaal DNA stemde verdeeld met twee stemmen tegen en een stem voor. KIJK!!!, Het origineel en het CDA stemde allen voor. Hierdoor werd de uiteindelijke stemverhouding negen voor het voorstel en acht tegen het voorstel.

Lees vorig bericht

NU LIVE: vervolg raadsvergadering

Lees volgend bericht

Tweede editie van Hoesparty op Meer Vandaag