Wijzigen tarieven milieuparken

De tarieven van de milieuparken gaan stijgen voor grof huishoudelijk afval,verontreinigd hout en grond. Dit komt door landelijke maatregelen en ontwikkelingen, zoals de stijging van de afvalstoffenbelasting en hogere kosten voor het verwerken van grof huishoudelijk afval. Hier heeft de gemeente geen invloed op.

Wanneer: vanaf 1 juli 2020
Waar: gemeente Meerssen
Tijd: openingstijden

Lees vorig bericht

Herinrichting Sint Catharinastraat

Lees volgend bericht

Werkzaamheden brug over het Geulke