NU LIVE: raadsvergadering over toekomst gemeente

Kijk nu live mee naar de raadsvergadering over onder andere de toekomst van de gemeente.

Klik hier om live mee te kijken.

Concept-agenda:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 17-06-2020/18-06-2020
  •  Voorstel inzake 1e bestuursrapportage 2020
  •  Voorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
  •  Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2019
  •  Voorstel Kadernota 2021-2024
  •  Voorstel doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
  •  Moties vreemd aan de orde van de dag

Lees vorig bericht

Plantenkwekerij Marnis en SMHO samen in een gebouw

Lees volgend bericht

Herindeling vooralsnog van de baan, forse bezuinigingen liggen op de loer