College van B&W staat voor een zware opgave

Wethouder van Financiën, Jan Gulikers, en zijn andere collega wethouders staan voor een zware opdracht. In de raadsvergadering van donderdag 9 juli j.l. heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor een regie-gemeente en geen herindeling. Dit betekent forse bezuinigingen.

De raad heeft beslist
De raad is het hoogte orgaan in deze en geeft dus nu de opdracht aan het college om deze taak uit te gaan voeren. Het college heeft aangegeven in beraad te gaan. Gulikers zegt dat dit beraad nodig is om te onderzoeken op welke wijze de bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Een tweede optie is eventueel een verzwaring van de lasten. Het komend jaar moet 7 ton opgehoest worden en de komende twee jaar nog eens bijna een miljoen. “Een stevige klus” aldus Gulikers.

Begroting
Het is zaak om dit jaar de begroting sluitend te krijgen. Deze moet voor 15 november zijn ingediend bij de Provincie. Dit kan volgens Gulikers door te bezuinigingen op verschillende manieren. Als voorbeelden noemt hij: “subsidies voor verenigingen, sport-accommodaties, gemeenschapshuizen, de bibliotheek. Allemaal zaken die je niet verplicht bent om te doen maar die behoren tot de eigen beleidsvrijheid van de gemeente”.

Regie-gemeente
Het feit dat in november de begroting ingediend moet zijn en in december de beslissing gaat vallen over de regie-gemeente hoeft mekaar niet te bijten volgens Gulikers vanwege het korte tijdsbestek. De 7 ton die benodigd zijn voor de regie-gemeente zijn namelijk al in de begroting opgenomen. Daarmee komt de regie-gemeente dus niet in gevaar. Het is nu wachten op de begroting en op Maastricht.

Lees vorig bericht

Extra Uitgelicht zondag 12-7-2020

Lees volgend bericht

Fietsrondje rondom de A2