Bewoners Murisstraat maken zich zorgen om verkeerssituatie

Enkele bewoners van de Burgemeester Murisstraat maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in hun straat. Ook zien de bewoners graag nieuwe parkeergelegenheden. Zij hebben vorig jaar een handtekeningenactie gehouden en deze ingediend bij de gemeente maar volgens de bewoners heeft de gemeente hier niks meegedaan.

Parkeerplaatsen
De gemeente hield in oktober vorig jaar een inloopavond om de problematiek te bespreken en te verhelpen. Een van de suggesties was om parkeerplaatsen aan de rand van de weg te maken. “Van de 60 aangeschreven huishoudens maakten er 12 kenbaar interesse te hebben in een langsparkeervak. Op basis hiervan heeft de gemeente geconcludeerd dat er voor deze suggestie onvoldoende draagvlak is. Deze mogelijkheid is daarom niet verder uitgewerkt.” Aldus de gemeente. Bij een langsparkeervak moesten de bewoners bereid zijn om een strook van hun voortuinen af te staan.

Aanpassing andere straten
De gemeente onderzoekt wel andere mogelijkheden. Zo wordt er gekeken of de Burgemeester Murisstraat, vanaf de kruising Burgemeester Binckhorststraat richting de Charles Eyckstraat, een eenrichtingsweg kan worden en of de parkeerplaats aan het speelveld langs de Burgemeester Murisstraat kan worden uitgebreid. Ook wordt de inritconstructie aan de Charles Eyckstraat verwijderd.

Werkzaamheden
Geplande werkzaamheden aan de riolering van de Burgemeester Murisstraat worden samengevoegd met de verkeerswerkzaamheden. De gemeente laat weten: “Door de integrale aanpak kon de herinrichting van de Burg. Murisstraat naar voren worden gehaald in de planning.”

Verkeersveiligheid
De bewoners die Meer Vandaag heeft gesproken maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in hun straat. Ze zouden graag zien dat de straat een eenrichtingsweg of een 30 kilometer zone wordt. De gemeente geeft aan: “de Burg. Murisstraat is al een 30 km-zone. Eerdere verkeersmetingen hebben geen te hoge snelheden aangetoond. Hoge snelheden vloeien voort uit foutief verkeersgedrag. In dit geval is er geen relatie met de inrichting van deze weg.”

“Wat ze beloofd hebben daar, hebben we helemaal niks meer van gehoord, totaal niks”

Ria Snel – bewoonster


“We hebben een mooi gesprek gehad bij de gemeente maar wat ze beloofd hebben daar, hebben we helemaal niks meer van gehoord, totaal niks” Aldus Ria Snel bewoner van de Burgemeester Murisstraat. De gemeente laat in een reactie weten: “Wij betreuren het dat enkele bewoners de eerder gedeelde informatie verkeerd hebben geïnterpreteerd. De gemeente is voornemens om in het najaar nogmaals een inloopavond te organiseren om de plannen toe te lichten.”

Bewoners reageren op de verkeerssituatie in de Burgemeester Murisstraat

Lees vorig bericht

Politie zoekt getuigen woninginbraak Weerterbroekplantsoen Meerssen

Lees volgend bericht

Activiteiten in Ut Zaelke