Verbod gebruik lachgas in de gemeente Meerssen

Stock foto

De gemeente Meerssen laat op hun site weten dat afgelopen weekend in Meerssen een lachgastank is aangetroffen. Het gebruik van lachgas is onder jongeren erg populair. Het gebruik kan tot gezondheidsproblemen leiden. De Gemeente Meerssen heeft daarom vanaf 25 juli 2020 het gebruik van lachgas verboden.

Strafbaar
Het is verboden om in het openbaar lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of als het milieu in gevaar komt. Overtreden van het verbod is strafbaar.

Ernstige gevolgen
Het veelvuldig gebruik van lachgas kan leiden tot ernstige schadelijke gevolgen zoals dwarslaesies. Daarnaast kan het gebruik van lachgas grote gevolgen hebben voor de rijvaardigheid, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties en ernstige verkeersongelukken ontstaan.

Lees vorig bericht

KVW Meerssen twee dagen plezier

Lees volgend bericht

ZijActief Moorveld openingsavond najaarsprogramma