Extra raadsvergadering en themabijeenkomst bezuinigingen

Donderdagavond 27 augustus is er een Themabijeenkomst over deze bezuinigingen. Gezien de maatschappelijke belangen en de impact van deze eventuele bezuinigingen zendt Meer Vandaag deze themabijeenkomst live uit op al haar kanalen. De bijeenkomst die online plaatsvind is dus ook te volgen op TV. Voorafgaande aan de themabijeenkomst is een extra raadsvergadering. In deze vergadering wordt wethouder Vertommen voorgedragen als opvolger van wethouder Volders. Ook deze vergadering is live te volgen en begint om 18:30 uur.

Naar aanleiding van de flinke tekorten van de komende jaren heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 een voorstel aangenomen om het proces richting regiegemeente voort te zetten. Het gevolg hiervan is dat er forse bezuinigingen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting. Na 9 juli bleek dat de geraamde meerjarige tekorten nog aanmerkelijk groter zullen zijn als gevolg van de gedaalde leerlingenaantallen van het Stella Maris College. Hierdoor zal de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvallen. Momenteel worden de volgende tekorten voorzien:

  • 2021: € 1.314.000,–
  • 2022: € 1.425.000,–
  • 2023: € 1.607.000,–
  • 2024: € 1.560.000,–

Themabijeenkomst & Bezuinigingen
Het college van burgemeester en wethouders gaat tijdens deze themabijeenkomst een overzicht presenteren en toelichten van alle bezuinigingen die theoretisch en wettelijk mogelijk zijn. Bij deze bezuinigingsmogelijkheden wordt nader ingegaan op de financiële effecten evenals de te verwachten maatschappelijke gevolgen. De totale jaarlijkse financiële effecten van alle bezuinigingsmogelijkheden zullen groter zijn dan de geschatte jaarlijkse tekorten zodat de gemeenteraad voorkeuren kan aangeven met betrekking tot de bezuinigingen.

De lijst met eventuele bezuinigingen zijn hier te downloaden

Agenda openbare raadsvergadering en Themabijeenkomst ombuigingen begroting

Datum 27-08-2020
Aanvang 18:30
Locatie Digitaal

18.30 uur Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling concept-agenda
3 Concept-raadsvoorstel Tussentijdse benoeming van nieuwe wethouder
4 Concept-raadsvoorstel Afleggen eed door tussentijds benoemde wethouder
5 Moties vreemd aan de orde van de dag

19.00uur Themabijeenkomst ombuigingen begroting

Meer Vandaag is onder andere te ontvangen via Ziggo digitaalkanaal 47, KPN Glasvezel 1337 en App. Voor meer frequenties klik hier

Lees vorig bericht

Lees de column: Geld

Lees volgend bericht

Wederom forse financiële tegenvaller voor de gemeente