Wederom forse financiële tegenvaller voor de gemeente

Er lijkt maar geen einde aan te komen. De financiële tegenvallers binnen de gemeente. Tijdens de themabijeenkomst over de bezuinigingen is bekend geworden dat het structurele tekort nog verder gaat oplopen. Wethouder Gulikers meldde tijdens die bijeenkomst dat er een tekort van ongeveer 3 ton bovenop de huidige tekorten in aantocht is. Dit zou betekenen dat het tekort in 2023 bijna 2 miljoen euro is.

Oorzaak
Wat de precieze oorzaak van deze tegenvaller is niet bekend. De wethouder heeft aangegeven komende week de gemeenteraad hierover te informeren. Bovendien kan de herschikking van het gemeentefonds ook nog eens negatief uitvallen.

Tekorten zonder de 300.000 euro:

  • 2021: € 1.314.000,–
  • 2022: € 1.425.000,–
  • 2023: € 1.607.000,–
  • 2024: € 1.560.000,–

Themabijeenkomst & Bezuinigingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 27 augustus 2020 tijdens de themabijeenkomst een overzicht gepresenteerd van alle bezuinigingen die theoretisch en wettelijk mogelijk zijn. Tijdens deze bezuinigingsmogelijkheden is nader ingegaan op de financiële effecten evenals de te verwachten maatschappelijke gevolgen. Lees de komende dagen meer hierover op onze website. Bekijk hier de themabijeenkomst terug!

Eerdere tegenvallers
In juli kreeg de gemeente al eerder te maken met een forse financiële tegenvaller. De financiële tegenvaller had toen te maken met de daling van het aantal leerlingen binnen het Stella Maris College. De gemeente is voor de begroting uitgegaan van 1.950 leerlingen voor 2021 maar volgens de prognose van de stichting LVO zijn er dit er nu nog maar 1.223.

Lees vorig bericht

Extra raadsvergadering en themabijeenkomst bezuinigingen

Lees volgend bericht

Van Eijsden naar de Mookerhei