Behoefte aan 10 extra woonwagenplaatsen

Leven in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Dat is de uitspraak van het College van de rechten van de mens. Daarop is door gemeenten, met hulp van de provincie, een onderzoek gestart waaruit blijkt dat limburg 400 tot 500 staanplaatsen tekort komt. Meerssen heeft ook een tekort aan woonwagenplaatsen.Een plek waar al heel wat jaren woonwagenbewoners leven is bij De Hoekerweg in Bunde. Daar woont onder andere Brooke.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 35/2020: forse financiële tegenvaller, woonwagenplaatsen & Trabant club

Lees volgend bericht

Vieren