Dit zijn de 41 bezuinigingsmogelijkheden

Tijdens de themabijeenkomst over de bezuinigingen van afgelopen donderdag is het college van burgemeester en wethouders gekomen met voorstellen om de tekorten binnen de begroting te dichten. Het gaat om 41 potentiële bezuinigingsmogelijkheden. Het college heeft een overzicht gemaakt met alle niet wettelijke taken waarop bezuinigd kan worden. De gemeenteraad kan hier vervolgens een keuze uit maken. Dit betekend niet dat al deze bezuinigingsvoorstellen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Potentiële bezuinigingsmogelijkheden
Tijdens de presentatie zijn er enkele bezuinigingsvoorstellen gemaakt die er fors inhakken. Er wordt voorgesteld dat het geld dat wordt uitgetrokken voor de BOA ‘s voor de komende vier jaren verminderd met 75.000 euro per jaar. Er zijn ook veel bezuinigingen voorgesteld in de categorie sport, cultuur en recreatie, waar bijvoorbeeld ook de bibliotheek onder valt die als de plannen doorgaan veel moet inleveren. De bedoeling is het Erfgoedhuis, dat goed is voor zo’n 36.000 euro per jaar, te verkopen. Het Sociaal Domein zal ook niet ontkomen aan bezuinigingen.  Reintergratieprojecten voor uitkeringsgerechtigden kunnen een bezuiniging van bijna 900.000 euro verwachten voor de periode 2021 t/m 2024. Aan de inkomstenkant zijn ook al voorstellen.

ozb & hondenbelasting
Een heikel punt is altijd de ozb geweest. Deze wordt in het voorstel vanaf 2021 per jaar met 14,5% verhoogt en in 2024 met 10%. De voorgestelde begroting zal in het huidige voorstel in 2021 al bijna 480.000 euro meer moeten opleveren. En ander voorstel is dat de hondenbezitters volgend jaar met z’n allen bijna 73.000 euro aan hondenbelasting bij elkaar moeten brengen. Dit betekend dat de hondenbelasting weer terug zou gaan naar het oude tarief van 80 euro per hond per jaar. Momenteel is dit 52 euro per hond per jaar.

Besluitvorming
Een schriftelijke peiling van voorkeuren van de raadsleden kunnen tot 4 september bij het College ingeleverd worden. Dan heeft het College een beeld van hoe de Raad denkt vooraleer de voorstellen van het College in de Raad komen. Op 9 en 12 november komt de definitieve besluitvorming aan de orde. Door de tijdsdruk kan men niet met allerlei instanties gaan overleggen.

Reacties raadsleden
Gerrit van der Bijl namens partij BRUG-M gaf tijdens de bijeenkomst aan dat ze de procedure niet goed vinden. Ze vinden dat het college met een voldragen voorstel moet komen. Ook qua inhoud vinden ze dat de bezuinigingen niet kunnen en vinden ze dat niet alles kapot bezuinigd mag worden. Daarom stelt Van der Bijl om na te denken over een herindeling. Agnes Jonkhoud van het CDA ziet een herindeling niet zitten. Ze zegt dat er nog gekeken moet worden naar andere beleidsterreinen en meer naar de samenhang in de bezuinigingen. Bjorn Molling van lokaal DNA is van mening dat er nog meerdere zaken bekeken moeten worden. “We moeten oplossingen zoeken en zullen daarbij onze bijdrage leveren.”

Lees vorig bericht

Vieren

Lees volgend bericht

Tosje os gezag en gezjwege 2020 – aflevering 7