Toekomst Meerssen: wethouders dreigen met opstappen

De wethouders van de gemeente Meerssen dreigen met opstappen als de gemeenteraad hun standpunt niet aanpast ten aanzien van de toekomst van de gemeente. De wethouders wensen niet langer mee te werken aan de eventuele bezuinigingen die nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen. Ze vinden het onverantwoord dat de samenleving op deze wijze wordt kapot bezuinigd. In de raadsvergadering van 9 juli is door de raad besloten door te gaan met het traject regiegemeente. De wethouders zien dat niet zitten omdat de tekorten van de gemeente zo groot zijn dat er flink bezuinigd zou moeten worden om een regiegemeente te vormen met Maastricht. De wethouders hebben eerder al aangegeven te willen inzetten op een herindeling/fusie.

Alleen herindeling nog haalbaar
Vorige week was er nog een themabijeenkomst waarin de 41 bezuinigingsmogelijkheden zijn gepresenteerd. “Onze inschatting is dat de
bezuinigingen en/of lastenverzwaringen dermate ingrijpend zullen zijn dat daarmee de lokale samenleving en de sociale cohesie in de kernen ernstig ontwricht wordt.” Aldus de wethouders. De wethouders zijn tot de conclusie gekomen dat een zelfstandige gemeente niet meer haalbaar is en zien geen andere mogelijkheid dan een herindeling met Maastricht. “Het College wil daarom bij dezen een dringend appel op de gemeenteraad doen om de eerder ingezette koers te veranderen door zo spoedig mogelijk volop in te zetten op herindeling en ons College de opdracht te geven om op korte termijn het gesprek hierover met het College van B&W van de gemeente Maastricht aan te gaan.”

Ombuigingen ‘onverantwoord’
De wethouders vinden dat de ombuigingen die nodig zijn voor de zelfstandigheid van Meerssen onverantwoord en willen daarvoor ook geen verantwoordelijk dragen. Ze roepen op om een extra raadsvergadering in te plannen om opnieuw te overleggen over de toekomst van Meerssen. Indien de raad opnieuw kiest voor zelfstandigheid zullen de wethouders opstappen.

Flinke haast achter herindeling
De eerst mogelijke datum voor een herindeling is 1 januari 2023. Maar daarvoor moet al een hoop gebeuren. Uiterlijk in december 2020 is er al een ontwerp besluit nodig van beide gemeenteraden. In de maand september-uiterlijk oktober- moet er al een principebesluit op tafel liggen.”Het is daarom van groot belang om dit traject zo spoedig mogelijk te starten. Daartoe is allereerst een onomkeerbaar besluit van de gemeenteraad van Meerssen nodig waarin wordt vastgelegd dat richting herindeling wordt gekoerst. Uiteraard is voor het slagen van dit proces ook de volledige medewerking van de gemeente Maastricht nodig.” aldus De wethouders.

Maastricht ziet meer heil in een fusie
Partij BRUG-M gaf al eerder aan dat een fusie met Maastricht de beste oplossing zou zijn, maar de meeste andere partijen willen nog steeds kiezen voor een Regiegemeente om zo de zelfstandigheid van Meerssen te kunnen waarborgen. Ook het College van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft gisteren aangegeven meer heil te zien in een fusie dan in een regiesamenwerking met Meerssen.

Lees vorig bericht

Tosje os gezag en gezjwege 2020 – aflevering 7

Lees volgend bericht

Kienen in de Huiskamer van Rothem