Partij Kijk!!! over herindeling: geen overhaast besluit nemen

De discussie is nog altijd gaande: in regie met Maastricht of een herindeling met Maastricht. Volgens coalitiepartij Kijk!!! is er op dit moment juist helemaal geen discussie meer gaande. Volgens hun biedt de boodschap waar het college afgelopen week mee kwam, herindelen of de wethouders stappen op, geen enkele ruimte voor een discussie in de gemeenteraad. Raad en college staan tegenover elkaar waar ze juist nu zouden moeten samenwerken. Aldus de partij.

Sluitende begroting
Volgens Kijk!!! staat allereerst nog de vraag open hoe de gemeente aan een sluitende begroting komt. Een keuze maken voor fusie of herindeling moet zijn gebaseerd op de agenda van de gemeente en hoe ze die het beste kan realiseren. Totdat de kadernota verscheen was de meerderheid van de raad nog altijd voor zelfstandigheid en een relatie met Maastricht. Over de manier waarop deze zelfstandigheid in regie vorm zou moeten krijgen heeft de raad nog geen besluit genomen.

Druk op bestuur
De partij begrijpt heel goed dat de druk hoog is maar is ook van mening dat er geen overhaast besluit genomen mag worden. Ze is niet tegen herindeling, maar vindt dat een discussie gevoerd moet worden op basis van een agenda, inhoud en kwaliteit. “Het college van de gemeente Meerssen is tot nu toe het enige college in Nederland dat van mening is dat voor het niet sluitend krijgen van de begroting fusie de enige oplossing is.” aldus partij Kijk!!!

Serieus debat
De partij wilt een serieus debat over de mogelijkheid om de begroting 2021-2024 sluitend te maken. Ook heeft de partij schriftelijk vragen gesteld aan het college over de financiele situatie.

De overige partijen reageerden afgelopen week al. Bekijk de reacties.

Lees vorig bericht

College Maastricht: regieorganisatie van tafel

Lees volgend bericht

Open dag Scouting Bunde