Herindeling blijft mogelijk, nu geen fusie met Maastricht

Een historische avond voor Meerssen was het; de extra raadsvergadering over hoe Meerssen nu verder moet. Bijeen geroepen op het verzoek van BRUG-M en PGM-Het Origineel die willen afzien van een regiegemeente, ging de raad het debat aan of Meerssen voorlopig zelfstandig kan blijven of moet opgaan in Maastricht.
Het college gaf al op voorhand aan op te stappen als de raad kiest voor een zelfstandig Meerssen.

Betoog raadsleden
BRUG-M-voorman Gerrit van der Bijl begon de vergadering met een betoog tegen een regiegemeente. Hij sprak daarbij zijn respect uit over de keuze van de wethouders die hun positie willen opgeven. Als vooralsnog niet voor een fusie wordt gekozen, wijst hij op de grote verantwoordelijkheid van de raad om Meerssen de komende jaren door een benarde financiële situatie door te loodsen. De partij vindt Het Origineel aan haar zijde.
Het CDA vindt het niet passend dat de wethouders dreigen met opstappen en blijven voorstander naar een onderzoek naar een regiegemeente met Maastricht.
Partij KIJK!!! noemt het afzien van een regiegemeente “respectloos” richting de huidige ambtenaren en geeft aan dat herindeling nu niet meteen hoeft maar altijd plaats kan vinden zonder tijdsdruk.
Lokaal DNA vraagt zich af waarom het college gewoon niet doet wat hen is opgedragen; het zorgen voor een begroting in plaats van op te stappen en de handdoek in de ring te gooien. Ze houdt zich neutraal als het gaat over wel of geen herindeling.
FOCUS gaat nog een stap verder en heeft een voorstel klaarliggen waarin zij het college opdraagt bij diverse buurgemeenten te polsen hoe zij denken over een herindeling met Meerssen en willen daarnaast ook een volksraadpleging. Deze motie wordt pas tijdens de eerst volgende reguliere raadsvergadering op 24 september ingediend.

Wethouders zien geen oplossing meer
Wethouder Sanders reageerde met opgeheven toon en zag zichzelf niet louter als majorette. “Hij wil de gemeenschap niet kapot bezuinigingen en gaf aan: “zoek maar een ander, ik doe het niet”.
Voor wethouder Heusschen is de huidige bezuinigingen “te groot” en wil niet de mensen treffen die hulp nodig hebben en doelt hierop het Sociaal Domein die binnen haar portefeuille valt.
“Het is aan de raad de afgrond in te stappen of een andere route te kiezen” was een van de zinnen van financieel wethouder Gulikers die hij wilde meegeven aan de leden van de raad en vraagt zich openlijk af hoe hij de raad de ernst van de situatie moet laten inzien. Verder vindt hij dat sentiment en emoties niet leidend moeten zijn.

Standpunt
Uiteindelijk blijft de raad bij haar beslissing niet pertinent tegen herindeling te zijn maar niet zoals dat nu gaat. Ook onderzoek naar een regiegemeente is wat de Meerssense raad nog niet van de baan.
Er moet meer ruimte en tijd zijn om te inventariseren wat de inwoners willen en wat alternatieven zijn buiten Maastricht.

Gezamenlijke motie
De partijen CDA, KIJK!!!, FOCUS en Lokaal DNA kwamen op het allerlaatste moment nog met een motie waarin ze het college opdraagt een door de raad gewenste en door het voltallige college dragende conceptbegroting op te stellen.
Burgemeester Clermonts voelde het als haar plicht te laten weten dat zij als het voorstel wordt aangenomen alleen overblijft met een groot financieel gat.
Jacques Arntz (BRUG-M) kwam met het idee om het voorstel van de partijen aan te passen en 2 begrotingen te maken, 1 in het geval van het herindeling en 1 bij een zelfstandige gemeente Meerssen. Maar dit idee redde het niet en het voorstel werd niet aangepast.

Motie wordt aangenomen
Aan het einde van de vergadering werd de motie van KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en Focus in stemming gebracht en met 11 stemmen voor en 6 stemmen (BRUG-M en Het Origineel) tegen, aangenomen. Het gevolg hiervan is dat er voor de wethouders geen weg terug is en gaan opstappen. De burgemeester blijft alleen achter met een niet sluitende begroting die zij, zoals het er nu naar uitziet, sluitend moet krijgen.


Lees vorig bericht

Politieke crisis: opstappen Meerssense wethouders dichtbij

Lees volgend bericht

Musica Sacra donderdag van start