Wethouders stappen op maar bepalen zelf het tijdstip