Draagvlak en financiële situatie Meerssen maakt einde aan regiegemeente

Een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad is niet langer voor een regiesamenwerking met Meerssen. Alle partijen zijn het erover eens dat Meerssen eerst zelf aan zet is, “zij zullen zelf knopen moeten doorhakken,”, aldus het CDA. Vooral de kleine partijen wilden Meerssen niet het mes op de keel zetten en verzochten burgemeester Penn te wachten tot de raadsvergadering van Meerssen van 24 september.

Erg respectloos
Verschillende partijen in de Maastrichtse raad vonden de druk op de raadsleden van Meerssen erg respectloos. Ook de plotselinge draai van zowel de colleges van Meerssen en Maastricht en de Provincie werd als vreemd ervaren.

Financiële situatie
De meeste tegenstanders van een regiegemeente met Meerssen vonden vooral de financiële situatie in Meerssen zorgelijk en vroegen zich dan ook af of Meerssen de kosten van een Regiegemeente wel kon betalen. Ook de raadsvergadering van afgelopen maandag in Meerssen had  bijgedragen aan het genomen besluit. Een van de voorwaarden was namelijk draagvlak en dat was juist datgene dat verschillende partijen afgelopen maandag misten in het zes-urige debat.

Plotselinge heroverweging
Toch vroegen verschillende partijen zich af, waarom het Maastrichtse College zo plots met de mededeling naar buiten kwam dat een regiegemeente met Meerssen niet langer voor de hand lag. Burgemeester Penn refereerde aan een heidag die op 8 september had plaatsgevonden samen met het Meerssense College. Hier was de zorgelijke financiële situatie in Meerssen ter sprake gekomen.

Verontrustende signalen
Verder had de burgemeester Penn verontrustende signalen gekregen van de ambtenaren die op dit moment een verificatie-onderzoek doen naar de werkelijke kosten die een regiegemeente met zich mee brengt. Het uiteindelijk rapport van KPMG zal ergens eind september gepresenteerd worden. Dit alles had het College doen besluiten om deze brief alvast openbaar te maken.

De bal ligt bij Meerssen
Meerssen is dus weer opnieuw aan zet. Maastricht heeft toegezegd om altijd te willen helpen, maar de Meerssense raad moet eerst zelf aangeven wat ze willen, Maastricht wil niet dat de Meerssenaren gaan denken dat Maastricht uit is op annexatie van de gemeente Meerssen, maar een regiesamenwerking wordt nu uitgesloten. 24 september is de gemeenteraad van Meerssen opnieuw aan zet.

Lees vorig bericht

Maastricht trekt stekker uit Regiegemeente

Lees volgend bericht

Maurice van Kan te gast in het 80’s Café