Toekomst Meerssen nog ongewis, nu zonder wethouders

Hoe en in welke vorm onze gemeente verder moet, was het belangrijkste agendapunt van de gemeenteraadsvergadering die donderdagavond weer digitaal gehouden is. Onder het agendapunt “Gedachtewisseling over de toekomst van de gemeente Meerssen” ging de gemeenteraad het debat aan.

Motie van wantrouwen
Al heel snel na aanvang van de vergadering kwamen partijen KIJK!!!, Lokaal DNA, CDA en FOCUS met een motie van wantrouwen. Het voorstel hield in dat de raad verzoekt de huidige wethouders die onlangs nog aangaven nog niet te willen opstappen, meteen hun ontslag in te dienen. Wethouder Sanders spreekt van en “slagveld” en is van mening dat de motie een bestuurlijke crisis tot gevolg heeft. Collega wethouder Heusschen is van mening dat weerstand van de raad gebaseerd is op “angst voor het onbekende” en betreurt het wegvallen van de steun van de coalitie waaronder haar eigen partij, het CDA. Gulikers gebruikte de termen “vergeldingsdrang, afrekening en genoegdoening” in zijn reactie. Stemming hierover liet lang op zich wachten als gevolg van lange discussies met verwijten naar elkaar.

Ontslag ingediend
Voordat er stemming kon plaatsvinden over de motie, dienden alle drie de wethouders per direct hun ontslag in. Hierna trokken de partijen hun motie van wantrouwen in. Daarbij liet Sanders weten zich te gaan beraden over zijn lidmaatschap bij zijn partij KIJK!!!. Burgemeester Clermonts moet nu de honneurs waarnemen. In de nieuw ontstane situatie kwam BRUG-M en Het Origineel met een voorstel dat al langer op de plank lag; een motie om meer draagvlak te creëren voor een mogelijke herindeling en verkenningen uit te voeren bij omliggende gemeenten voor een eventuele herindeling. De motie is uiteindelijk teruggetrokken.

Begroting en dossiers
Toch zal er nu alsnog zo spoedig mogelijk een sluitende begroting moeten komen. De burgemeester, ambtenaren en de raad zullen zich hierover gaan buigen. Clermonts wijst nu al op de problemen die het tekort van zo ’n twee miljoen euro met zich mee gaat brengen in dit kader en wil duidelijke besluiten van de raad. Tevens wees ze op diverse “dossiers” die nog openstaan en nu mogelijk vertraging gaan oplopen omdat ze nu in haar eentje de kar moet trekken. Verder is het nu de vraag of er nu een duidelijke scheidslijn blijft tussen coalitie en oppositie. Zo gaat BRUG-M zich de komende dagen bezinnen over de vraag of ze nog wel deel wil blijven uitmaken van de coalitie. Om de snelheid erin te houden, vergadert maandag de burgemeester alleen met de fractievoorzitters.

Lees vorig bericht

BRUG-M gaat zich beraden of ze nog wel in de coalitie willen blijven

Lees volgend bericht

Maurice van Kan over SV Meerssen: “zo goed als opstarten met thuiswedstrijden”