Raden van Verzet: ‘Meer geld naar gemeenten’

Tijdens een ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is besloten dat gemeenten niet meer willen onderhandelen met het rijk als er niet meer geld bijkomt voor gemeenten.

Decentralisatie
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Die taken hebben ze overgenomen van de rijksoverheid. Nu heeft de VNG besloten die taken niet meer voor het Rijk uit te voeren als er niet structureel meer geld bij komt

‘Raden in verzet’
Onder de naam van Raden van Verzet hebben een aantal raden zich verzameld om op te komen voor meer structurele financiële oplossingen te krijgen voor gemeenten. Het actiecomité schrijft: ”Gemeenteraden zijn het zat om het alleen over bezuinigingen te hebben en het sluiten van de voorzieningen.”

Juridische acties
Verder schrijft het actiecomité: “Het bestuur wordt gevraagd
acties uit te voeren indien het rijk de gemeenten onvoldoende tegemoet komt zoals het opschorten van overleggen met het rijk, voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen van uitvoeren van (nieuwe) taken.”

Dit zou goed nieuws kunnen betekenen voor de financiële situatie van Meerssen.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 39-2020: Nog grotere crisis, inwoners & tuin van de toekomst

Lees volgend bericht

Uitgelicht: opstappen wethouders & hoe nu verder?