Bijeenkomst Dorpsgaard ’t Kempe over toekomst voormalig speelterreintje