Partij KIJK!!!: Zo snel mogelijk sluitende begroting en nieuwe wethouders

Partij Kijk!!! roept de gemeenteraad in een brief op om op zeer korte termijn een uitspraak te doen over hun voorstel. In dit voorstel willen ze komen tot een sluitende begroting. De ideeën om te komen tot die sluitende begroting wil de partij zo snel mogelijk voorleggen aan de provincie Limburg. Daarbij wil de partij ook z.s.m. met nieuwe wethouders komen. Hiervoor gaan zij op zoek naar een breed mogelijk draagvlak binnen de gemeenteraad.

Formateur
De fractie van Kijk!!! wil daarvoor een soort formateur aandragen “KIJK!!! kan daar iemand voor voordragen. De persoon in kwestie heeft gezegd de raad op genoemd traject te willen begeleiden. De persoon heeft ruime kwalificaties en grote ervaring in het bestuurlijk domein (provincie en gemeente) en waardevolle contacten. De persoon heeft geen binding met (de gemeente) Meerssen”.

Donderdag 20:00 uur
De partijen hebben de tijd om tot donderdag 20:00 uur te reageren “Mocht een meerderheid van de fracties/raadsleden met ons voorstel mee willen gaan, dan zullen wij u per omgaande laten weten wie wij willen voordragen als begeleider.”

Bronnen melden aan de redactie dat de externe persoon oud-gedeputeerde van de provincie, Bert Kersten, is.

Lees vorig bericht

Geen traditionele Sinterklaasintochten in Zuid Limburg

Lees volgend bericht

Stolpersteine in de gemeente Meerssen