Politieke crisis: van “achterkamertjespolitiek” tot “expres in de soep laten lopen”

Coalitiepartij CDA beticht mede coalitiepartij BRUG-M, van achterkamertjespolitiek. Dit laat de partij weten in de Geulbode. Het CDA vindt dat BRUG-M het proces heeft getorpedeerd en expres heeft gestuurd om “hun grootste wens, herindeling met Maastricht, te realiseren.” Ook raadslid Bjorn Molling heeft felle kritiek op de acties van de oud BRUG-M wethouder Gulikers en zijn mede oud-wethouders “Ze hebben het bewust allemaal in de soep laten lopen.” Aldus Molling.

Financiële situatie gebruikt
Het CDA laat in de Geulbode weten dat BRUG-M de financiële tegenvallers heeft gebruikt. “Er werden financiële tegenvallers gemeld en dat werd door deze partij en hun wethouder aangegrepen te starten met een naar onze mening zeer onfatsoenlijke achterkamertjes campagne. Helaas moeten wij constateren dat de achterkamertjespolitiek waarnaar wij in de laatste raadsvergadering refereerden vruchten heeft afgeworpen. Jammer genoeg de verkeerde.” Aldus het CDA.

Buiten de deur houden van positieve oplossingen
Ook beticht het CDA de oud-wethouders ervan niet gekeken te hebben naar eventuele suggesties. “Er verschijnt een lijst met de volgens het college potentiële bezuinigingen. Grotendeels allemaal met diepingrijpende consequenties voor de Meerssense gemeenschap. Door andere partijen ingediende suggesties worden niet in de lijst opgenomen daar deze opnieuw volgens de wethouders niet mogelijk zijn (…) Partijen in de raad krijgen de sterke indruk dat het college krampachtig alle mogelijke positieve bijdragen om te komen tot een oplossing buiten de deur wil houden.”

Achterkamertjespolitiek
De beschuldiging van ‘achterkamertjespolitiek’ en ‘sturing’ werd dinsdag tijdens de persconferentie door alle wethouders fors van de hand gewezen. Er was namelijk al het hele jaar door, iedere 6 weken, een overleg met de ambtenaren en college van Maastricht. Daarbij is de zorgelijke financiële situatie van Meerssen niet of nauwelijks ter sprake gekomen. De brief van het college van Maastricht kwam na een brief van D66, die op dat moment haar twijfels uitte over een eventuele regiegemeente en niet zoals door velen gesteld wordt na het heidag-moment in Maastricht.

Bewust in de soep laten lopen
Ook Bjorn Molling van oppositiepartij Lokaal DNA beschuldigt het college van “het bewust allemaal in de soep laten lopen. Er staat geen een letter van de begroting op papier. Al zouden wij nu voor 10 miljoen aan ombuigingen hebben. Volgens de gemeentesecretaris (directeur van de ambtenaren) halen we het kennelijk niet meer. Het college heeft gegokt op herindeling en nu besluit de Raad dus anders.” Molling vreest voor het ergste “links of rechtsom, financieel preventief toezicht dreigt, ondanks dat meerdere fracties opvattingen hebben hoe de begroting sluitend gemaakt kan worden.”

Wat de rol van BRUG-M gaat worden in de huidige coalitie blijft vooralsnog een raadsel. Blijven ze de coalitie steunen of stappen zij eruit. Komende donderdag zullen zij dit bekend gaan maken tijdens een ingelaste persbijeenkomst.

Lees vorig bericht

Oud-wethouders blikken terug

Lees volgend bericht

Handbalvereniging MIC past coronaregels aan