BRUG-M wil impasse doorbreken

BRUG-M heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen week moeten constateren dat er feitelijk geen coalitie meer bestaat tussen de vier partijen CDA, KIJK!!!, Het Origineel en BRUG-M. De partij geeft echter zelf aan nog niet het vertrouwen in de coalitie te hebben opgezegd. Ze hopen dat de coalitie instant blijft en eventueel dat ook de oppositie wil aansluiten om te komen tot een herindeling.

Geen concrete voorstellen
De partij laat tijdens een persmoment op donderdag 1 oktober weten dat tijdens de ingelaste bijeenkomst van de raad op maandag 28 september er nauwelijks tot geen gevolg was gegeven aan de oproep van burgemeester Clermonts om vooral met concrete voorstellen te komen die kunnen leiden tot een sluitende begroting. Volgens BRUG-M bestaan er echter nog steeds kansen om tot een oplossing te komen, er is echter een meerderheid in de raad nodig die de noodzaak van een herindeling wil inzien.

Nieuwe coalitie
De fractie en het partijbestuur van BRUG-M pleit dan ook voor een voortvarende aanpak en heeft daarom als grootste raadsfractie besloten om te trachten een nieuwe coalitie te vormen op basis van een herindeling op korte termijn, gekoppeld aan een zorgvuldig proces- als toekomstperspectief. Er zal eerst een gezamenlijke koers moeten worden uitgestippeld. Zo zullen er allereerst wethouders gekozen moeten worden, die vervolgens sturing geven aan het ambtenarenapparaat, de ambtenaren op hun beurt maken dan een concept-begroting.

Uitnodiging
Omwille van die snelheid heeft BRUG-M alle partijen per e-mail uitgenodigd om te reageren op dit initiatief. In de mail worden partijvoorzitters en fractievoorzitters uitgenodigd om maandag 5 oktober onder leiding van een deskundige, onafhankelijke gespreksleider te debatteren over de te volgen koers.

De twee oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus hebben intussen al laten weten niet aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst en meer te zien in de oplossing van partij KIJK!!!.

Lees vorig bericht

Coalitie Meerssen gevallen

Lees volgend bericht

Overleg toekomst Meerssen zonder BRUG-M