Overleg toekomst Meerssen zonder BRUG-M

Nu een nieuwe politieke situatie is ontstaan, onder andere naar aanleiding van het ontslag van alle wethouders, zal er een nieuwe koers moeten worden gevaren. Eerste stap daarin is een gezamenlijke bijeenkomst van de partijen. Hierbij zijn echter niet alle partijen bij uitgenodigd.

Uitnodiging
BRUG-M kwam met een uitnodiging richting de andere fracties om te praten over de toekomst van Meerssen nu de kaarten er totaal anders bijliggen. Zij roept de partijen op tot een samenkomst om een voortvarende aanpak te bespreken en heeft daarom als grootste raadsfractie besloten om te proberen een nieuwe coalitie te vormen op basis van een herindeling op korte termijn.

Reactie
In een reactie op deze uitnodiging, laat partij KIJK!!! al weten, niets te zien hierin omdat zij met een eigen uitnodiging is gekomen. Tijdens deze bijeenkomst wordt met het CDA, Lokaal DNA en FOCUS verder gesproken over de toekomst van Meerssen waarbij herindeling niet het uitgangspunt is. BRUG-M is hierbij weliswaar niet uitgenodigd maar wordt niet helemaal uitgesloten in het proces. KIJK!!! laat weten “op enig moment weer contact te leggen omdat het bestuur van een gemeente het best gedijt in een coöperatieve sfeer”.

Lees vorig bericht

BRUG-M wil impasse doorbreken

Lees volgend bericht

Collecteweek Brandwondenstichting