Partijen pakken zich samen: “reëel perspectief voor een sluitende begroting”

De fracties van KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en Focus hebben zaterdagmiddag bij elkaar gezeten om te kijken of er een sluitende meerjarenbegroting kan worden aangeleverd. Partijen zien een “reëel perspectief voor een sluitende begroting”. De komende dagen zullen de verschillende voorstellen worden doorgerekend. De doelstelling is om maandagavond al samen te zitten met de financiële afdeling van de gemeente. Dit om zo veel mogelijk vragen en onduidelijkheden binnen de begroting te kunnen bespreken.

Sluitende begroting
De partijen gaan alles op alles zetten om voor 15 november een sluitende begroting bij de provincie aan te leveren. Als het de partijen lukt om dit voor elkaar te krijgen dan komt de gemeente niet onder curatele van de provincie te staan. De fracties van KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en FOCUS willen ook onderzoeken hoe ze verder kunnen samenwerken tot aan maart 2022.

Rust
Partijen zijn er van overtuigd dat rust op korte termijn geboden is en dat er samen gewerkt moet worden aan het toekomstperspectief van Meerssen.

Einde coalitie
BRUG-M liet eerder al weten dat door de motie van wantrouwen tegen de wethouders, met als gevolg daarvan het indienen van hun ontslag, zij tot de constatering gekomen dat daarmee de samenwerking binnen de huidige coalitie is beëindigd. Ook de fracties KIJK!!! en CDA laten weten dat er geen basis meer bestaat om de huidige coalitie voort te zetten.

Lees vorig bericht

Kinderpornozaak: de reconstructie

Lees volgend bericht

Kunstzinnig Meerssen met Wil van der Laan