Geen grote evenementen met carnaval in Limburg

De voorzitters van de twee veiligheidsregio’s in Limburg hebben in samenspraak met de Gouverneur en na overleg met alle Limburgse burgemeesters besloten om carnavalsevenementen, waarvoor een vergunning nodig is, niet door te laten gaan.

Een lijn trekken
Het betreft onder andere de ‘Elfde van de Elfde’ en andere grote carnavalsactiviteiten in de hele provincie Limburg. “De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt lokaal bij de gemeenten en de lokale burgemeesters, maar voor de eenduidigheid en het voorkomen van regionale en lokale verschillen trekken we samen één lijn in onze provincie” laten de voorzitters per brief weten.

Waterbedeffect
De voorzitters schrijven verder in de brief dat “het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen, zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek. Daarnaast lopen we in onze provincie risico op een zogenaamd ‘waterbedeffect’. Omdat zowel in Brabant als over de grens in Duitsland traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen van (ver) buiten de provincie in grote aantallen naar Limburg komen, waardoor het éxtra druk wordt. Een mogelijke besmetting verspreidt zich dan ook over het (buiten)land. Daarbij is het een openbaar feest waardoor besmettingen niet tot nauwelijks herleidbaar zijn.”

Een lastig maar niet te voorkomen besluit
De voorzitters van de Veiligheidsregio snappen dat dit een grote teleurstelling is voor velen. “Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico’s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot. Veiligheid en gezondheid zijn de verantwoordelijkheid van de organisatie. Die moet ervoor zorgen dat maatregelen nageleefd worden. We verwachten dat daarbij handhaving van buitenaf nodig is en die capaciteit is al beperkt. Het is een lastig, maar niet te voorkomen, besluit.”

Lees vorig bericht

Namen

Lees volgend bericht

Carnavalsbonden BCL en SLV achter besluit niet doorgaan carnavalsevenementen