Waarom Meerssen geen regiegemeente is geworden

De regiegemeente met Maastricht is definitief van de baan. Dit is niets nieuws. Onderzoeksbureau Deloitte onderzocht al eerder in een verificatieonderzoek wat de risico’s zijn; een greep uit het rapport:

Begroting
Deloitte constateert dat zich tijdens het samenwerkingstraject een kentering heeft voorgedaan in het financiële beeld van de gemeente Meerssen met een verslechterend financieel perspectief en naar aanleiding daarvan nog te maken ingrijpende besluiten. Hierdoor verkleint de beschikbare ruimte voor onze gemeente om eigen toekomstige keuzes te maken. Het gaat dan over reorganisatiekosten als gevolg van ontwikkelingen als de omgevingswet en digitalisering.

Frictiekosten
Kosten die met een fusie gepaard gaan, de frictiekosten, laten volgens Deloitte geen ruimte om nieuwe of nog niet eerder vertaalde kosten en risico’s op te vangen waardoor druk ontstaat op de betaalbaarheid van de regiegemeente.

Ziekteverzuim
Het hoog ziekteverzuim in combinatie met het toenemend aantal vacatures in de Meerssense organisatie vormt een extra belasting voor de Maastrichtse organisatie. Maastricht zal hierdoor de gewekte verwachtingen over de dienstverlening na de ingangsdatum in de eerste periode moeilijk kunnen waarmaken.

Impact op ambtelijke organisatie
De invloed van de samenwerking op de Maastrichtse ambtelijke organisatie is volgens Deloitte groter dan aanvankelijk voorzien. Overkomende Meerssense medewerkers zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. Deloitte baseert dit op ervaringen bij andere gemeenten.

Verschillende bestuursculturen
Mede door het verschil in grootte van Maastricht en Meerssen liggen de beide bestuursculturen te ver uit elkaar. Uit gevoerde besprekingen blijkt dat zowel het geven van volmacht aan ambtenaren als harmonisatie binnen Meerssen terugkerende discussiepunten zijn.

Lees vorig bericht

Geen treinen van,naar en via Roermond

Lees volgend bericht

Het nieuws besproken: geruchten over wethouders