Nieuwe koers: Meerssen niet kapot bezuinigd

Nu politiek Meerssen in een ander vaarwater is terecht gekomen, hebben de vier partijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS ook een nieuwe koers uitgezet. De 4P’s zoals ze zichzelf nu noemen, hebben dit verwoord in een document met de bedoeling Meerssen weer in een “rustig vaarwater” terecht te laten komen.

Begroting
Een van de meest urgente doelen is het overleggen van een sluitende begroting aan de Provincie. Daaraan is de afgelopen weken al gewerkt en deze ligt nu klaar voor behandeling in de begrotingsvergaderingen van 11 en 12 november. In deze begroting wordt volgens de 4P’s de gemeenschap niet “kapot bezuinigd” en wordt, als het om lokale heffingen gaat, gekeken naar de tarieven in omliggende gemeenten. De OZB-stijging van 4,5% blijft van toepassing zoals eerder begroot, maar de toeristenbelasting en de hondenbelasting zal hoogstwaarschijnlijk omhoog gaan. Als het gaat om het Sociaal Domein wordt de koers van Maastricht hierin als oriëntatie gebruikt, maar wordt ook rekening gehouden met omstandigheden en wensen in Meerssen.

Toekomst
In het document gaat veel aandacht uit naar hoe Meersen er in de toekomst zou kunnen uitzien. Bij het verkennen van scenario’s blijft het motto van de vier partijen: “niets doen is geen optie”. Uiteindelijk is het de bedoeling om eind volgend jaar enkele scenario’s op tafel te hebben liggen zodat burgers en politieke partijen in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke positie kunnen innemen.

Zondag, maandag en dinsdag is in het praatprogramma Uitgelicht Bjorn Molling, namens de 4 partijen, te gast. Hij vertelt daarin meer over de nieuwe wethouders en de koers die partijen willen gaan varen.

Lees vorig bericht

Twee nieuwe wethouders bekend

Lees volgend bericht

Extra nieuwsuitzending 24-10-2020 – 17:00 i.v.m. nieuwe wethouders