College komt met sluitende begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagmiddag de gemeentebegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Ondanks eerdere doemscenario’s presenteerden de nieuwe wethouders een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024 en dit zonder zware offers van de Meerssense bevolking te vragen.

Meerssen wordt niet ‘kapot bezuinigd’
In het voorwoord schrijft het college: “door de plotselinge koerswijziging was Meerssen genoodzaakt om alsnog een sluitende begroting te presenteren. Er moesten een aantal weloverwogen keuzes gemaakt worden om deze begroting sluitend te krijgen zonder Meerssen ‘kapot’ te bezuinigen. Er zal dan ook niet gesneden worden in voorzieningen die de gemeenschap schaden. Ook komen er nauwelijks extra lastenverzwaringen voor de burgers.”

De verhogingen
De Onroerend Zaakbelasting (OZB) zal niet extra verhoogd worden en blijft zoals eerder al in de begroting van 2020 is vastgesteld op 4,5%.
Toch ontkomen we niet aan enkele verhogingen. Zo zal de hondenbelasting, de parkeertarieven en bouwleges verhoogd worden. Er is hierbij gekeken naar de tarieven in omliggende gemeenten. Hondenbelasting gaat van €52 naar €60 en de parkeertarieven voor het eerste uur gaan van €0,70 naar €0,90. De bouwleges stijgen van 4% naar 4,5% van de bouwsom. De geplande precariobelasting 2021 wordt doorgeschoven naar 2022.

De bezuinigingen en meevaller
Er zal wel worden bezuinigd op het onderhoud van wegen en het groenonderhoud. Ook de subsidie aan de stichting Duurzaam Meerssen komt te vervallen. De geluidsmeetpunten rond de luchthaven worden niet aangelegd en voor het Erfgoedhuis wordt een nieuwe eigenaar gezocht.
Toch kon het college ook een meevaller melden. Meerssen ontvangt komende jaren namelijk meer geld van het rijk. Oplopend van €360.000 in 2021 tot €540.000 in 2024.

Revitalisering organisatie gemeente Meerssen
Omdat de regie-organisatie van de baan is, zal het ambtelijk apparaat in onze gemeente echter alsnog moeten worden uitgebreid. Daarvoor start het project ‘Revitalisering Organisatie gemeente Meerssen’. Hiervoor wordt in 2021 en 2022 een bedrag van €850.000 vrijgemaakt. Dit bedrag zal onttrokken worden uit de algemene reserve. Op deze manier hoopt men de organisatie te stabiliseren en te versterken.

Lees vorig bericht

Gerard Ijff en Rein Dupont benoemd tot wethouders

Lees volgend bericht

Gewoon