Gerard Ijff en Rein Dupont benoemd tot wethouders

In een extra digitale raadsvergadering zijn maandagavond Gerard Ijff en Rein Dupont benoemd tot de nieuwe wethouders van de gemeente Meerssen. Zij werden met 12 stemmen voor, vier stemmen tegen en een blanco stem door de gemeenteraad voorgedragen.

De toon gezet
Maar voordat de voorgedragen wethouders benoemd werden was er eerst discussie over het wel of niet bespreken van het koersdocument van de vier partijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus. Dit document geeft de richting aan die deze vier partijen willen gaan tot aan de verkiezingen in 2022. BRUG-M wilde dit document niet in deze vergadering bespreken omdat het koersdocument pas twee en een half uur voor aanvang van de raadsvergadering naar de raadsleden was verstuurd en zij zich niet voldoende konden voorbereiden. KIJK!!! fractievoorzitter Pohle excuseerde zich voor het late tijdstip van verzending van het document en wist namens de vier partijen het koersdocument alsnog op de agenda te krijgen.

BRUG-M verlaat vergadering
Na de benoeming van de wethouders en voordat het bespreken van het koersdocument startte, verlieten, zoals fractievoorzitter Gerrit van der Bijl had aangekondigd, de vier fractieleden van BRUG-M de digitale raadsvergadering. Ook fractievoorzitter Andre Gruyters van het Origineel wilde voor dezelfde reden als BRUG-M niet over het document praten in deze vergadering. Het Origineel verliet de raadsvergadering niet en stelde alsnog een aantal vragen over het koersdocument.

Lees vorig bericht

Uitspraak rechter: Tbs maatregel voor doden van moeder

Lees volgend bericht

College komt met sluitende begroting