Harmonie van Rothem ontvangt Koninklijke Erepenning

Bij gelegenheid van het 100 jarig jubileum ontving woensdagmiddag een delegatie van Rothem’s Harmonie, uit handen van burgemeester Clermonts, de Koninklijke Erepenning.  De Koninklijke Erepenning kan worden gezien als de Koninklijke Onderscheiding voor verenigingen, stichtingen en instellingen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zal burgemeester Clermonts de 100 jarige Harmonie eren tijdens een publieksoptreden.

Historie Rothem’s Harmonie
Rothem’s Fanfare dankt haar ontstaan aan de zangvereniging “Rothem’s Mannenkoor”. Uit en op initiatief van dit koor werd op 1 augustus 1920 Rothem’s Fanfare opgericht. In 1929 werd de fanfare omgevormd tot harmonie. In 1953 werd bij Rothem’s Harmonie de eerste drumband toegevoegd. In 1960 resulteerde dat in een complete drumband. Toen het ledental in 2009 terugliep werd in overleg met het toenmalig bestuur “Slagwerkgroep Rothem’s Harmonie” opgericht. De opleidingen werden opgestart en in april 2010 werd het eerste gezamenlijke concert met de Harmonie gegeven. Het resultaat was de 1e prijs met promotie en Limburgs Kampioen.

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
In 1957 trad Rothem’s Harmonie toe tot de R.K. Bond van Limburgse Muziekgezelschappen – nu LBM – en onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie KNMO. In die tijd telde de vereniging 30 tot 35 spelende leden. In haar beste jaren groeide de harmonie uit tot 50 tot 60 leden en bereikte via een aantal concoursdeelnames het niveau van de toenmalige Ereafdeling. De laatste concoursdeelname was in het jaar 1996. In dat jaar werd door de algemene ledenvergadering besloten om het roer om te gooien. Sindsdien organiseert het harmonie orkest seizoen concerten, zoals het lente- zomer- en najaar concert. Ook worden er thema concerten zoals het kerstconcert, nieuwjaarsconcert, matineeconcert, het Renders Nachtegaalconcert en openluchtconcerten georganiseerd.

100 jaar en nog springlevend
Ook na 100 jaar is Rothem’s Harmonie springlevend en maakt zich met vertrouwen op voor vele volgende seizoenen. Rothem’s Harmonie voorziet in een behoefte van jong en oud om gezamenlijk te musiceren en muziek te beleven. Rothem’s Harmonie draagt sinds 100 jaar bij aan de gemeenschapszin en het behoud van de samenhang in de kleine Rothemse gemeenschap.

Lees vorig bericht

Gewoon

Lees volgend bericht

Bibliotheek Meerssen vanwege coronamaatregelen gesloten