Sint Nicolaas in Meerssen

Zoals eerder aangekondigd mag het Sint Nicolaas Comité Meerssen door de extra aangescherpte maatregelen in verband met de coronacrisis geen enkele vorm van bijeenkomst organiseren. Het comite laat weten het heel jammer te vinden: “maar we hebben van de Sint begrepen dat hij na de intocht in Nederland op zaterdag 14 november toch op de zondag erna (15 november) naar Meerssen komt.”

Tekeningen
Sinterklaas heeft aangegeven dat hij het erg op prijs zou stellen als de kinderen van Meerssen op zaterdagavond of op zondagavond een mooie Sinterklaastekening of -kleurplaat zouden willen maken en deze, eventueel samen met een wortel of wat hooi voor het paard, in de schoen te stoppen. De Pieten zullen er dan voor zorgen dat al die tekeningen en kleurplaten op een veilige manier opgehaald worden, zodat pakjesavond in Meerssen opgefleurd kan worden met die mooie kunstwerken.

Scholenbezoek
Samen met basisschool de Wereldster heeft het Sint Nicolaas Comité Meerssen geregeld dat de Sint op 4 december 2020 een coronaproof bezoek zal brengen op die school. Komende week zal hierover meer bekend worden.

Geen collecte aan de deur
Door de coronacrisis kan de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte dit jaar géén doorgang vinden, maar mensen die financieel willen steunen, kunnen dit doen door een donatie over te maken op bankrekening NL09 RABO 0132 6298 36 t.n.v. St. Nicolaas Comité Meerssen. Bij voorbaat al heel hartelijk dank hiervoor. Er zijn al een paar donaties binnengekomen, maar er kan nog steeds gedoneerd worden.

Facebook: Sinterklaas Meerssen
De Sint gaat natuurlijk ook met de tijd mee en heeft speciaal voor de kinderen van Meerssen een geheel nieuwe pagina op Facebook: “zoek maar naar ‘Sinterklaas Meerssen – Sint Nicolaas Comite’ en die pagina gewoon even ‘liken’ of op de button ‘vind-ik-leuk’ klikken. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Sint-gebeuren in Meerssen.”

Lees vorig bericht

Twee auto’s in Rothem gaan in vlammen op

Lees volgend bericht

Hart