7,5 miljoen euro voor verduurzaming water en bodembeheer Heuvelland

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)  stelt 3,75 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van water- en bodembeheer in het Heuvelland. In dit gebied zijn de agrariërs samen de grootste beheerder van het landschap. De provincie Limburg en Waterschap Limburg vullen het bedrag aan tot 7,5 miljoen euro. Binnen het projectgebied worden agrariërs een voor een bezocht.

Tussen Meerssen en Ulestraten pilotgebied
Het project start in het gebied tussen Meerssen en Ulestraten. Meerssen is in het verleden al meermaals getroffen door de gevolgen van hevige regenval. De aanpak wordt vervolgens naar een groot deel van het Heuvelland uitgerold.

Gezamenlijke maatregelen en onderzoek
De 7,5 miljoen euro zijn bedoeld voor het toepassen van gezamenlijke maatregelen. Ook wordt het geld besteed aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe gewassen of technieken, waarvan wordt vermoed dat zij een positief effect hebben op het water- en bodembeheer.

Water in Balans
Omdat één van de hoofdopgaven het verminderen van wateroverlastproblemen in de dorpen en de beekdalen is, wordt het project ondergebracht binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Het programma is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen.

Lees vorig bericht

Vanaf komende zondag op Meer Vandaag: de Maas komt

Lees volgend bericht

Ut Zaelke open voor kleine sportgroepen