Tijdelijke maatregelen en onderzoeken in Sint Catharinastraat

Momenteel worden de doorgaande wegen in Ulestraten flink aangepakt. Jarenlang ervaren aanwonenden veel overlast van trillingen en snelheidsoverschrijdingen. Om het probleem aan te pakken is de gemeente bezig met het treffen van tijdelijke maatregelen en het verrichten van onderzoeken. Omwonenden laten voor camera weten dat zij nog niets merken van de genomen maatregelen.

Samenwerking
Begin november is gestart met de uitvoer van de tijdelijke maatregelen. Met die start en het afronden van de lopende onderzoeken, ontstaat een nieuwe fase en werkwijze; een zogenoemde “governance” , om te komen tot een duurzame oplossing voor de Sint Catharinastraat.

Nieuw structuur
In deze nieuwe fase zal deze governancestructuur bestaan uit een bouwteam waarin een aannemer, de gemeente en adviesbureau zitting hebben en een klankbordgroep die bestaat uit bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.


Lees vorig bericht

Stolpersteine deel 4: familie Zeligman

Lees volgend bericht

Meer Actueel 29 november: Sint Catharinastraat, & Wafelbak actie