Negen ton niet genoeg voor verkeeroverlast in Ulestraten

Nu al blijkt dat het bedrag dat is uitgetrokken om verkeersoverlast tegen te gaan in Ulestraten niet toereikend is.
Eind 2019 is een bedrag van 900.000 euro ter beschikking gesteld voor maatregelen en onderzoek. Momenteel is er al een groot deel van het bedrag uitgegeven en zal volgend jaar meer geld nodig zijn.

Huidige maatregelen
Ongeveer de helft van het te besteden bedrag is nu al opgegaan in verkeersremmende maatregelen, het maken van een ontwerp voor de herinrichting en het verrichten van bodemonderzoek naar de grondwaterstand en samenstelling van de ondergrond. Met name de kosten voor het bodemonderzoek vallen hoger dan verwacht uit als gevolg van de complexiteit die duidelijk werd gedurende dit onderzoek.

Ad hoc maatregelen
In afwachting van de resultaten van de lopende onderzoeken wil de gemeente nu al enkele maatregelen treffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat zou kunnen, zo laat B&W weten, door het plaatselijk vervangen van de deklaag en/of het vervangen van losliggende putranden. Ook het bijplaatsen van nog meer snelheidsremmende maatregelen wordt overwogen.

Aanvullende financiering
Het beschikbare bedrag dat nu overblijft, is onvoldoende om het hele project af te ronden. Over de hoogte van het aanvullende benodigde bedrag is op dit moment nog geen duidelijkheid te geven, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. De raad zal daarom moeten gaan beslissen of er extra geld wordt uitgetrokken om het tekort op te lossen. In februari of maart zal daarom een raadsvoorstel volgen om tot een oplossing te komen.

Lees vorig bericht

Bibliotheek tijdens de corona maanden

Lees volgend bericht

Kerststallenwandeling in Schimmert