Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups Heiveld Bunde

De gemeente Meerssen heeft het IKL gevraagd middels een pilotproject een start te maken met het natuurlijk bestrijden van de processierups. Het pilotproject vindt plaats op sport- en recreatieterrein Heiveld in Bunde. Het terrein ligt in een zone welke is aangemerkt als hotspot voor overlast van de eikenprocessierups binnen de gemeente.

Natuurlijke vijanden
De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden, zoals diverse soorten insecten en vogels. Door het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving voor deze dieren, kunnen we ook op een natuurlijke manier de eikenprocessierups tegen gaan. Helemaal verdwijnen zullen de rupsen hiermee niet, maar je kunt er wel een natuurlijke balans mee stimuleren. Waarmee de aanwezigheid van de rupsen en de overlast voor de mensen verminderd wordt.

Nieuwe aanplant bomen
Het afgelopen jaar heeft IKL contact gezocht met clubs in het gebied en samen met betrokken beheerteams van Scouting, Golf-, Hockey- en Tennisclub een inventarisatie gemaakt van het terrein. Vervolgens heeft IKL verschillende inrichtingsmaatregelen en beheeradviezen opgesteld per sportterrein. Afgelopen november ging nieuwe aanplant in de vorm van diverse bomen en struiken de grond in.

Bloemenmengsel en nestkasten
Op diverse terreinen is een meerjarig bloemenmengsel ingezaaid, dat naast voedsel- en schuilgelegenheid voor insecten ook nog eens voor een kleurrijke aanblik gaat zorgen. In het voorjaar van 2021 zullen nog nestkasten voor diverse kleine zangvogels, zoals koolmees en huismus worden opgehangen. Daarmee is het project afgerond en kunnen de dieren en de natuur zijn werk gaan doen. 

Lees vorig bericht

Meer Kerst aflevering 1-2020

Lees volgend bericht

Santa Claus on Tour afgelast