Veelbesproken begroting gemeente Meerssen goedgekeurd

De veelbesproken begroting is door de provincie goedgekeurd. Dat is vandaag bekendgemaakt door de provincie aan de gemeente. Het provinciebestuur zette vooral vraagtekens bij de twee keer 850.000 euro die in 2021 en 2022 uit de algemene reserve worden gehaald om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig te maken. Maar deze vraagtekens lijken nu weggenomen. De gemeente komt door deze beslissing niet onder curatele te staan van de provincie. Later meer hierover.

Bekijk hier: de belangrijkste punten uit de begroting

Opstappen vorige wethouders
Vanwege de oplopende tekorten zagen de vorige wethouders geen andere oplossing meer dan een herindeling met Maastricht. Dit naar aanleiding van de flinke tekorten van de komende jaren. De wethouders stapten vervolgens op, nadat een meerderheid van de gemeenteraad koos voor zelfstandigheid.

Nieuwe coalitie
De nieuwe coalitie, die zichzelf de 4p’s noemen, hebben vervolgens ideeën aangebracht om toch te komen tot een sluitende begroting. Dit moest in een recordtijd gebeuren. Ondanks eerdere doemscenario’s presenteerden de nieuwe wethouders een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024 en dit zonder zware offers van de inwoners van de gemeente Meerssen te vragen.

Meerssen wordt niet ‘kapot bezuinigd’
In het voorwoord van de begroting. opgesteld door het college van burgemeester en wethouders, is te lezen: “door de plotselinge koerswijziging was Meerssen genoodzaakt om alsnog een sluitende begroting te presenteren. Er moesten een aantal weloverwogen keuzes gemaakt worden om deze begroting sluitend te krijgen zonder Meerssen ‘kapot’ te bezuinigen. Er zal dan ook niet gesneden worden in voorzieningen die de gemeenschap schaden. Ook komen er nauwelijks extra lastenverzwaringen voor de burgers.”.

Lees vorig bericht

Santa Claus on Tour afgelast

Lees volgend bericht

Wensen