Extra geld voor lokale coronacrisis

Als gevolg van de Coronacrisis hebben de verenigingen en clubs het extra moeilijk. Maar ook de gemeente zelf heeft er onder te lijden. Het Rijk schiet te hulp met een extraatje.

Veranderd huishoudboekje
Vanwege de crisis is het uitgavepatroon van de gemeente anders dan normaal. Dit heeft invloed op de financiële situatie van de gemeente. Zo zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit de toeristenbelasting en parkeeropbrengsten teruggelopen en de gemaakte kosten voor de verwerking van afval, opgelopen. Openbare veiligheid is meer gaan kosten door de extra inhuur van BOA ‘s.

Geld van het RIJK
Om de financiële nood van de gemeente op te vangen, heeft het Rijk een bedrag van 560.000 euro uitgekeerd aan de gemeente Meerssen. Zelf heeft de gemeente daarvan zo ’n 3,5 ton moeten gebruiken. De iets meer dan 2 ton die hierdoor overblijft, laat de gemeente ten goede komen aan het verenigingsleven en de sportclubs.

Bibliotheek
Bij de bibliotheek hebben aanpassingen plaatsgevonden om de locatie “Coronaproof” te maken om veilig boeken te kunnen blijven uitlenen en bezoekers te ontvangen. De stichting die achter de bibliotheek zit, heeft hiervoor maatregelen moeten treffen. Dit heeft 5000 euro gekost. Dit bedrag is door de gemeente gedekt zodat te stichting er niet onder te lijden heeft.

Verenigingsleven
De inkomsten van verenigingen lopen terug als gevolg van activiteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden. Zo zijn de inkomsten die normaal bijvoorbeeld worden gegenereerd door de verkoop in kantines als gevolg van het verbod op horeca-activiteiten, weggevallen. De gemeente zal deze verliezen compenseren door bijvoorbeeld de huur te compenseren in de periode tijdens de coronamaatregelen.Lees vorig bericht

Geen missen met publiek op Kerstavond en Kerstnacht

Lees volgend bericht

Scouting Geulle brengt Vredeslicht tot aan de voordeur