Geen missen met publiek op Kerstavond en Kerstnacht

De Nederlandse bisschoppen hebben gezamenlijk besloten dat er op Kerstavond en kerstnacht geen vieringen met publiek zijn. Dit besluit is genomen om een toestroom van teveel mensen naar de kerken te voorkomen in deze coronatijd. De maatregel geldt ook voor de parochies binnen de gemeente Meerssen.

Eerste en tweede Kerstdag
Eerste en tweede Kerstdag worden de vieringen wel met publiek gehouden. Hierbij mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Een aantal parochies in de gemeente Meerssen vragen aan de kerkgangers om te reserveren voor deze vieringen.

Uitzending nachtmis vanuit de Basiliek
Meer Vandaag gaat in samenwerking met de Basiliek op Kerstavond de nachtmis zonder publiek op TV uitzenden.

Lees vorig bericht

Eerste dag van lockdown start met recordaantal besmettingen in Meerssen

Lees volgend bericht

Extra geld voor lokale coronacrisis