BRUG-M maakt zich zorgen over Meerssenaren met een kleine beurs

Partij BRUG-M maakt zich zorgen over de inwoners in Meerssen die hulp krijgen van de Ruggesteun. Dit naar aanleiding van het landelijk nieuws over een vrouw met een bijstandsuitkering die 7.000 euro aan boodschappen moet terugbetalen. De vrouw in kwestie kreeg naast haar uitkering één keer per week boodschappen van haar moeder om rond te komen. BRUG-M vraagt zich nu af of de inwoners die gebruik maken van de hulp van de Ruggesteun ook hierdoor in de problemen kunnen komen.

Onzekerheid
De partij wilt dit onderwerp ter sprake brengen om zo de onzekerheid bij de organisatie van de Ruggesteun en bij de ontvangers weg te nemen. Daarom heeft de partij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Gerrit van der Bijl laat namens de partij weten dat ze graag willen dat het college zich uitspreekt over hoe ze omgaan met het toezicht op de participatie wet. De verantwoordelijkheid over de toepassing van de participatie wet ligt namelijk bij het college. BRUG-M is bang dat mensen nu terughoudend zijn om hulp te aanvaarden. Van der Bijl laat weten dat ze hopen dat het college van Meerssen er fatsoenlijk mee om kan gaan. “Dat als er buitensporig ondersteuning is er kan worden gehandhaafd, maar niet bij hulp van de Ruggesteun.”, aldus Gerrit van der Bijl namens partij BRUG-M.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
Partij BRUG-M stelt de volgende vragen aan het college. Of een situatie zoals benoemd hierboven zich al eerder heeft voorgedaan in onze gemeente. Ook wilt de partij weten of Meerssenaren die hulp ontvangen van de Ruggesteun gevrijwaard zullen blijven van terugvorderingsacties zoals de 7.000 euro aan boodschappen die de vrouw moet terugbetalen.

het college zich uitspreekt over hoe ze omgaan met het toezicht op de participatie wet. verantwoordelijkheid ligt bij college over toepassing participatie wet. zijn mensen nu terughouden voor hulp te aanvaren. Ieder gemeente heeft eigenbeleid. mogelijkheid dat het college in Meerssen zegt er fatsoendelijk mee om te kunnen gaan. (fatsoendelijk vind als er buitensporig ondersteuning is dat er gehandhaafd kan worden, maar niet wat de ruggesteun doet.

Lees vorig bericht

Jaarwisseling rustig verlopen

Lees volgend bericht

De goede voornemens