Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Wim Kemp en Peter Hovens zijn geïnstalleerd als nieuwe wethouders van de gemeente Meerssen. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. Beide zullen parttime aan de slag gaan. De nieuwe wethouders volgen Rein Dupont op die vorige maand opstapte vanwege persoonlijke omstandigheden.

“Coup”
Voordat de wethouders werden geïnstalleerd werd er nog een debat gevoerd. Tiny Gorissen van oppositiepartij BRUG-M zei dat “Het schadelijk is dat de 4p’s destijds een coup hebben gepleegd.” Daarmee verwijst Gorissen naar vorig jaar toen de vorige wethouders moesten opstappen na een dreigende motie van wantrouwen. Vervolgens gingen de partijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS samenwerken onder de naam de 4p’s en schoven twee nieuwe wethouders naar voren. Bjorn Molling van coalitiepartij Lokaal DNA gaf als weerwoord op Gorissen dat de wethouders zelf zijn opgestapt. Daarbij zouden de vorige wethouders een politieke “doodzonde” hebben begaan. Hij doelde op het weigeren van de toenmalige wethouders om een begroting op te stellen naar de wensen van de gemeenteraad.

Wachtgeld
Er werden door BRUG-M, uit monde van Jan Gulikers, vragen gesteld over de wachtgeldregeling van de nieuwe wethouders. Bij wethouder Dupont viel de wachtgeld kosten blijkbaar hoger uit vanwege zijn loopbaan bij het waterschap. BRUG-M wilde weten of de 4p’s op de hoogte zijn van wat de kosten kunnen zijn als de nieuwe wethouders in de wachtgeldregeling terecht komen. Agnes Jonkhout van coalitiepartij CDA zei in de richting van Jan Gulikers: “meneer Gulikers, u bent zelf ook bekend met deze regeling, u hebt er twee maal gebruik van gemaakt.” De burgemeester greep toen in: “we spreken niet in de openbaarheid over bepaalde namen, dat is een ‘gentlemen’s-agreement.”

Coronamaatregelen
De vergadering vond online plaats, maar de raadsleden moeten hierover schriftelijk stemmen. Daarom gingen de bodes langs bij de huizen van de raadsleden om de stemformulieren op te halen. De stemming over wethouder Kemp en Hovens eindigde met 10 stemmen voor, 3 tegen en 2 blanco.


Lees vorig bericht

Sluiten

Lees volgend bericht

Gemeente betaalt saneringskosten vervuilde grond zwembad Geulle