Start bouw zorgcomplex Ulestraten verwacht in zomer 2021

Als de coronamaatregelen het toelaten wordt de start van de bouw van een kleinschalig zorgcomplex in Ulestraten verwacht in de zomer van 2021. Dit is te lezen in een update die de gemeente geeft over het project centrumplan Ulestraten. In februari 2018 werd een realiseringsovereenkomst gesloten met de aannemer.

Woningen en kleinschalig zorgcomplex
Het project bestaat uit de realisatie van woningen op de locatie rond de voormalige bibliotheek aan de Sint Catharinastraat en een kleinschalig zorgcomplex voor intensieve zorg tegenover basisschool de Triangel aan de Kasteelstraat.

Meer zorgeenheden
Voor het zorgcomplex aan de Kasteelstraat heeft de aannemer een omgevingsvergunning aangevraagd. Het plan is aangepast en omvat nu 28 zorgeenheden voor ouderen met dementie. Het gebouw voorziet tevens in gemeenschappelijke ruimten in twee lagen met in het midden een patio. Het aantal van 28 zorgeenheden is groter dan het maximaal toegestane aantal in het bestemmingsplan. De gemeente onderzoekt of kan worden afgeweken van het bestemmingsplan en zo een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Veilige schoolomgeving
Verder stemt de gemeente de inrichting van de omgeving af met de aannemer. “Hierbij sluiten we aan op de plannen in het kader van een veilige schoolomgeving voor Basisschool De Triangel. De bewoners in de directe omgeving worden apart over deze plannen geïnformeerd.”

Aanpassing plan exploitatie huurwoningen Catharinastraat
De aannemer bekijkt samen met een nieuwe partner opnieuw naar het plan voor de exploitatie van de huurwoningen aan de locatie Sint Catharinastraat. Dit plan wordt aangepast aan de actuele behoefte. Als het schetsontwerp voor dit deelplan klaar is en het plan is afgestemd met de gemeente, worden omwonenden geïnformeerd.

Foto: ondertekening realisatieovereenkomst centrumplan Ulestraten in februari 2018.

Lees vorig bericht

Carnavalsprogrammering: Optocht, sleuteloverdracht, Top 111 & “Is dat noe leuk”

Lees volgend bericht

Waterschap betaalt niet mee aan wachtgeld Dupont