Coalitie stuurt college terug naar het Waterschap over wachtgeld

De coalitiepartijen gaat het college opnieuw verzoeken contact op te nemen met het waterschap over de wachtgeldregeling van oud-wethouder Dupont. Dat hebben de 4p’s in een verklaring laten weten. Ook gaan de 4p’s de minister van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) informeren over de situatie rondom het wachtgeld. Vorige week werd duidelijk dat Meerssen €283.300 aan wachtgeld moest betalen voor de opgestapte wethouder Dupont.

“Systeemfout”
Oud-wethouder Dupont was voordat hij wethouder werd in de gemeente Meerssen, 10 jaar lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Daardoor moet de gemeente Meerssen niet wachtgeld betalen over de periode dat Dupont wethouder was in de gemeente Meerssen maar ook over de periode dat hij in het bestuur van het Waterschap zat. “Het snelle vertrek van Rein Dupont heeft duidelijk gemaakt dat het regelgeving is die incidenteel heel vreemd – en dit geval nadelig voor de gemeente Meerssen – uitpakt. Dat zien wij als een systeemfout die gerepareerd moet worden.” Aldus de 4p’s.

Ophef
De 4p’s betreuren dat de kwestie veel te weeg heeft gebracht in de politiek en onder de burgers. “Het zo nadrukkelijk ophef creëren op basis van een bestuurlijk incident dat het gevolg is van het toevallig samenkomen van een merkwaardige wettelijke regeling en de persoonlijke keuze van een wethouder is niet onze stijl van besturen.” schrijven de 4p’s in hun verklaring.

Opnieuw contact
De partijen gaan het College van Burgemeester en Wethouders opnieuw vragen om contact op te nemen met het waterschap over de wachtgeldregeling van oud-wethouder Dupont. “Het kan niet zo zijn dat met een simpele mailwisseling een streep wordt gezet onder deze wachtgeldkwestie.” Daarmee verwijzen de 4p’s naar de mailwisseling tussen de gemeente en het waterschap dat vorige week uitlekte. De gemeente vroeg toen of het waterschap de kosten (voor een deel) voor haar rekening wilde nemen. Het waterschap antwoordde vervolgens: “Ondanks dat het dagelijks bestuur begrijpt dat er sprake is van een vervelende situatie voor de gemeente Meerssen, ziet het dagelijks bestuur geen mogelijkheden om in dit geval af te wijken van de wettelijke bepalingen.”

Minister van Binnenlandse Zaken
De coalitie wil ook de minister van Binnenlandse Zaken en de VNG contacteren. De partijen willen de minister en de VNG over “dit ongelukkige incident informeren en consulteren met de bedoeling dat de regelgeving nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Als deze regelgeving blijft zoals die is, is die voor gemeenten een enorme blokkade bij het in dienst nemen van (zeer) ervaren wethouders. ” Aldus de coalitie.

Lees vorig bericht

VV Bunde verlengt contract met trainersstaf

Lees volgend bericht

Oud-burgemeester Jan Mans (80) overleden