Uitreiking Jeugdlintje vanaf dit jaar definitief

Na een introductieperiode van drie jaar heeft het College van B&W van Meerssen besloten om het jeugdlintje vanaf 2021 definitief jaarlijks uit te reiken. Voorafgaand aan het besluit zijn de afgelopen drie jaar geëvalueerd.

Zes jeugdlintjes uitgereikt
Het jeugdlintje is ingesteld na een initiatiefvoorstel van het CDA. Dit voorstel werd in 2017 unaniem door de gemeenteraad overgenomen. In de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn er minimaal 4 nominaties per jaar ontvangen. In deze periode zijn 2 Jeugdlintjes per jaar uitgereikt. “Uit de evaluatie is gebleken dat aan het doel van de introductieperiode is voldaan; het Jeugdlintje is ‘ingeburgerd’ in Meerssen en jaarlijks zijn er voldoende en diverse nominaties” laat het College in een brief aan de raad weten.

Wie komt in aanmerking voor het Jeugdlintje Meerssen?
Een jeugdige die niet ouder dan 23 jaar is, woonachtig is in gemeente Meerssen, zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander (in principe buiten de familiekring), een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen of een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Stimulans naar andere jeugdigen
Het is een pre als de prestatie of activiteit innovatief is, stimulerend is naar andere jeugdigen, bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen en/of bijdraagt aan een fijne woon/leefgemeente. Het Jeugdlintje kan toegekend worden voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulpvaardigheid. Het Jeugdlintje kan toegekend worden aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een echte heldendaad.

Nominatie nieuwe jeugdlintjes
Tot 15 april kunnen inwoners van de gemeente Meerssen jeugdigen nomineren voor het jeugdlintje. Dit kunnen zij doen via de website www.meerssen.nl . De jeugdlintjes worden door burgemeester Clermonts uitgereikt op maandag 26 april.

Lees vorig bericht

RVU over toekomst: ‘Wij willen een actievere rol bieden voor Rothem’

Lees volgend bericht

Poortje