Wederom discussie over vergadertechnieken: “wij voelen ons monddood gemaakt”

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond is er opnieuw een hevige discussie ontstaan over de proef van nieuwe vergadertechnieken die de gemeenteraad gebruikt. De fractie BRUG-M is het niet eens hoe de proef tot stand is gekomen. Een van de regels is dat tijdens het tweede betoog er een maximale spreektijd is van 4 minuten. Ook mag er per onderwerp 5 keer worden geïnterrumpeerd door iedere fractie. De fractie BRUG-M overwoog de vergadering te verlaten omdat de democratie op die manier in gedrang komt.

Betoog
Tijdens het betoog van BRUG-M voorman Jan Gulikers over de revitalisering van de gemeentelijke organisatie werd hij geïnterrumpeerd door Jack Aarts van het CDA. Toen Gulikers verder wou gaan met zijn betoog werd duidelijk dat hij aan de maximale tijd zat van zijn betoog. De burgemeester ging vervolgens meerdere raadsleden langs om te vragen of Gulikers door mocht gaan met zijn betoog.

‘Kleuterjuf’
De oppositiepartijen BRUG-M en PGM het Origineel vonden dat Gulikers door kon gaan met zijn betoog. De overige fracties vonden dat hij zijn betoog moest beëindigen. Op het einde van de rondgang nam Jan Gulikers het woord, maar volgens burgemeester Clermonts werd het een betoog en beëindigde zij het woord van Gulikers. “Ik ga nu als een kleuterjuf de stemlijst af en vraag aan de raadsleden of zij voor of tegen het maximum van 4 minuten spreektijd zijn.”

Stemming
Tijdens de stemming kreeg Gulikers wederom het woord. Hij beweerde dat de interrupties op zijn betoog meegenomen waren in zijn spreektijd. Burgemeester Clermonts sprak dit met klem tegen. De meerderheid van de leden waren voor het maximum aantal minuten en dus mocht Gulikers niet meer zijn betoog afmaken.

Schorsing
Na de stemming vroeg de fractie BRUG-M een schorsing van een kwartier aan. Ze overwogen om de vergadering te verlaten. “Wij voelen ons monddood gemaakt”, zei Gulikers na de schorsing. Echter besloten zij om bij de vergadering te blijven om de kiezers te vertegenwoordigen.

Commotie
Op donderdag 18 maart was er al een vergadering, maar omdat die uitliep en er technische problemen waren bij enkele raadsleden, is het vervolg van de vergadering verplaatst naar de maandagavond. Donderdag was er aan het begin van de vergadering al commotie over de proef. BRUG-M overwoog ook toen om de vergadering te verlaten, maar deed dat niet.

Lees vorig bericht

SV Meerssen doneert derde helft pakketten aan Stichting Ruggesteun

Lees volgend bericht

Biekletse – Wim van Meijgaarden