Eerste boom herdenkingsbos voor Jan Mans

De gemeenteraad heeft unaniem besloten, dat bij de start van de realisering van het Herdenkingsbos in het najaar van 2021, de eerste boom, namens de gemeente te planten en te adopteren als herinnering aan drs. Jan Mans, burgemeester van 1982-1988 van de gemeente Meerssen.

Veeweg
Het Herdenkingsbos komt te liggen aan Veeweg in Meerssen. De raad besloot tot het komen van een Herdenkingsbos na een initiatiefvoorstel van BRUG-M in april 2016 en een ondersteunend voorstel, voor iedere inwoner van Meerssen een boom, van KIJK!!! in februari 2020.

Adopteren boom
Iedere inwoner, bedrijven of andere organisaties kunnen een boom adopteren om een geboorte, huwelijk of andere bijzondere gebeurtenis te vieren of ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon die is ontvallen. Ook kan een boom geadopteerd worden als mensen een steentje willen bijdragen aan een groener en klimaatbestendiger Meerssen.

Lees vorig bericht

Dansen

Lees volgend bericht

Zwembad Geulle zoekt naar vrienden van het zwembad