Meeste zwerfafval in de Geul is plastic, sanitair en medisch

Stock foto

Als onderdeel van het Litter Free Rivers and Streams (LIVES) project doet Waterschap Limburg in samenwerking met IVN Natuureducatie sinds september 2020 onderzoek naar de hoeveelheid zwerfafval in de Geul. Hieruit blijkt dat in de Geul 53% van het gevonden afval plastic, sanitair en medisch is.

Molenaars
Voor dit onderzoek heeft Waterschap Limburg zich gericht op de molenaars bij de Geul. De molenaars bij de Geul zijn benaderd omdat zij zwerfafval afvangen bij de molen. Dat doen zij omdat zwerfafval en hout schade kunnen veroorzaken aan het schoepenrad. Een van de molenaars die meedoet aan dit onderzoek is Molen Otten: “Wij komen diverse stukken zwerfafval tegen, van plastic flesjes tot tractorbanden. Die worden door aannemers met een graafmachine eruit gehaald. Daarnaast willen wij ook bijdragen aan dit onderzoek om de rivieren schoner te maken.”

Analyseren zwerfvuil
Arnold Jansen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg: ‘’Met dit onderzoek willen wij zwerfvuil beter analyseren en mogelijke brongebieden achterhalen. Het achterhalen en benaderen van de brongebieden is essentieel om de hoeveelheid zwerfvuil in de rivieren te verminderen. Ook wordt gekeken naar de seizoensinvloeden. Het is dan ook bijzonder om de samenwerking aan te gaan met de molenaars, IVN Natuureducatie, vrijwilligersnetwerk van IVN en het bedrijfsleven. Wij hebben allemaal hetzelfde doel, onze rivieren schoner maken én houden.’’

De Roer
Ook in de Roer vindt een soortgelijk onderzoek plaats. Hier ligt het percentage plastic afval op 73%, gevolgd door metaal (blikjes), glas, papier en textiel. Zowel in de Geul als de Roer zijn veel flessen en potten gevonden. In de Roer zijn het meeste plastic voedselverpakkingen en piepschuim aangetroffen.

Lees vorig bericht

Vier Bevrijdingsdag met een Vrijheidsmaaltijd

Lees volgend bericht

Sjoemelen